O projektu

Multilicenční přístup do databází EBSCO je součástí projektu LR1308 Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory"  (NL4HSS), který byl schválený ve veřejné soutěži programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Informace - základ výzkumu" (LR).

Projekt zajišťuje kontinuální pokračování multilicenčního přístupu do plnotextových multioborových databází fy EBSCO. Navazuje na projekty řešené v programech MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum a vývoj - LI (2000-2003), Informační infrastruktura výzkumu - 1N (2004-2008), Informační zdroje pro výzkum - INFOZ (2010-2011). V souvislosti s projektem Univerzitní knihovny Západočeské univerzity SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR je pro potřeby vědy a výzkumu v ČR zajištěn široký přístup k aktuálním vědeckým informacím z širokého spektra vědních oborů.  

V rámci projektu  jsou zpřístupňovány dvě nejvýznamnější databáze fy EBSCO Academic Search Complete a Business Source Complete. Databáze Library, Information Science & Technology Abstracts a GreenFILE jsou dárkem od fy EBSCO a přístup je zdarma. Další zpřístupňované databáze Environment Complete a SocINDEX with Fulltext jsou dostupné ve vybraných knihovnách/informačních institucích.

Licenční podmínky přístupu a využívání databází zůstávají stejné jako v předchozím projektu.

Na financování projektu v letech 2013-2017 se podílí MŠMT ČR (75%) a zúčastněné knihovny/informační instituce (25%).

Do neformálního konsorcia je zapojeno 45 knihoven/informačních institucí, včetně všech ústavů Akademie věd ČR.

 

 
 

Multilicence pro vstup do databází EBSCO | Mapa webu

narodni knihovna ebsco publishing

Vyhledat