Dotazník

 1. Nabízíte přístup do databází prostřednictvím navigačního portálu?
  • Ano – vytvořili jsme vlastní portál
  • Ano – používáme dostupné (JIB, EZB,A-Z)
  • Ne
 2. Používáte pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů službu typu „discovery service“?
  • Ano
  • Ne
 3. Kde je na webových stránkách vaší knihovny/instituce umístěn odkaz na vstup do databází ?
  • Na hlavní stránce instituce (univerzity, ústavu, knihovny)
  • Na hlavní stránce knihovny (pokud je součástí univerzity, ústavu apod.)
  • Jinde
  • Odkaz na webových stránkách nemáme
 4. Nabízíte vzdálený přístup (remote access) do databází?
  • Ano
  • Ne
 5. Máte online časopisy z databází EBSCO zahrnuty v OPACu knihovny?
  • Ano
  • Ne
 6. Byly pro vaše uživatele přínosné zkušební přístupy do dalších databází fy EBSCO?
  • Ano, sledovali jsme statistiky využití
  • Ano, zaznamenali jsme kladné ohlasy od uživatelů
  • Ano, sledovali jsme statistiky využití a zaznamenali jsme kladné ohlasy od uživatelů
  • Nevíme, nesledovali jsme
 7. Máte/využíváte možnost prezentovat databáze v rámci výuky/školení pro uživatele?
  • Ano - pravidelně
  • Ano - nepravidelně
  • Ne
 8. Prováděli jste průzkumy čtenářských zájmů a potřeb s ohledem na zpřístupňované databáze v posledních 5 letech?
  • Ano - alespoň 1x
  • Ano - vícekrát
  • Ne
 9. Sledujete pravidelně statistiky využívání databází prostřednictvím modulu Admin?
  • Ano - měsíčně
  • Ano - příležitostně
  • Ano - alespoň 1x ročně
  • Ne
 10. Jsou pro vás informačně přínosné webové stránky projektu?
  • Ano - sleduji pravidelně
  • Ano - sleduji náhodně
  • Ne - nepoužívám
 11. Vyhovuje vám průběžné informování o řešení projektu prostřednictvím zasílaného Newslettru?
  • Ano
  • Ne
 12. Máte zájem o účast v případném pokračování projektu?
  • Ano - pouze bez finanční spoluúčasti
  • Ano - i s finanční spoluúčastí, maximálně 25%
  • Ano - i v případě individuálního zakoupení přístupu (bez účasti v konsorciu)
  • Ne
 13. O které z uvedených databází (kromě Academic Search Complete a Business Source Complete) byste měli zájem v případě max. 25% finanční spoluúčasti
  • Environment Complete (více)
  • SocIndex with Full Text (více)
  • Central and Eastern European Academic Source (více)
  • Historical Abstracts with Full Text (více)
  • Political Science Complete (více)
  • Humanities International Complete (více)
  • Communication and Mass Media Complete (více)
 14. Váš zájem o EBSCO Discovery Service v případě konsorcionálního řešení
  • Ano - pouze bez finanční spoluúčasti
  • Ano - i s finanční spoluúčastí, maximálně 25%
  • Ne
 15. Váš zájem o eBooks on Ebscohost v případě konsorcionálního řešení (nejedná se o kolekci ale volný výběr titulů do určité finanční výše) http://support.ebsco.com/netlibrary/eBook_preview.php
  • Ano - pouze bez finanční spoluúčasti
  • Ano - i s finanční spoluúčastí, maximálně 25%
  • Ne

 16. Vaše připomínky, poznámky, komentáře….
 17. Název knihovny
 18. Město
 19. Typ knihovny
  • Odborná
  • Odborná menší (muzea, výzk. ústavy)
  • Krajská

 
 

Multilicence pro vstup do databází EBSCO | Mapa webu

narodni knihovna ebsco publishing

Vyhledat