Databáze EBSCO v projektu LR1308

Academic Search Complete

České časopisy v databázi.

Academic Search Complete je světově nejobsáhlejší a nejhodnotnější multioborovou databází v plném textu, která obsahuje přes 9100 fulltextových periodik, z toho více než 7900 periodik recenzovaných(peer-reviewed).

Kromě plného textu databáze obsahuje indexaci a abstrakta pro více než 13 600 časopisů.
Tato akademická kolekce nabízí nesrovnatelný záběr plnotextových publikací pro bezpočet vědních disciplín, jakými jsou např.: antropologie, psychologie, sociologie, náboženství & teologie, právo a politologie, historie, elektroinženýrství, gender studies, chemie, stavební inženýrství, etnografie a multikulturní studia, filologie, geografie, geologie, matematika, mechanické inženýrství, medicína, hudba, farmaceutické vědy, fyzika a mnoho dalších disciplín.

Academic Search Complete poskytuje nepostradatelné informace z mnoha zdrojů, které jsou jedinečné pouze v této obsáhlé kolekci. Plnotextový záběr Academic Search Complete sahá v PDF formátu u řady titulů unikátně až do roku 1887, a to u většiny fulltextových titulů ve vysoce kvalitním formátu PDF, v němž je možné vyhledávat. Citační reference lze nalézt u více než 1 450 časopisů.

Business Source® Complete

České časopisy v databázi.

Světově nejobsáhlejší akademická databáze v oblasti byznysu, zahrnující bibliografii a plnotextový obsah významných publikací.

Business Source Complete nabízí nejširší záběr recenzovaných časopisů v aktivním plném textu z oblasti obchodu. Součástí této obsáhlé kolekce je indexace a abstrakta pro nejdůležitější akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886 včetně fulltextu. V databázi je možné vyhledávat citační reference pro více než 1 300 časopisů.

Business Source Complete poskytuje fulltext pro více než 48 300 publikací. Z toho fulltext pro:

 • detailní profily autorů pro více než 40,650 nejvíce citovaných autorů v této databázi
 • téměř 920 knih/monografií
 • více než 10 270 případových studií
 • více než 1 150 000 profilů společností (Company View)
 • více než 1 440 ekonomických reportů o jednotlivých zemích
 • více než 57 video seminářů – Harvard Business School
 • 7 648 průmyslových reportů
 • více než 8 840 rozhovorů (Executive & Analyst)
 • téměř 2 550 reportů výzkumů trhu
 • téměř 2 000 recenzovaných časopisů (peer-reviewed)
 • více než 3 625 SWOT analýz
 • více než 1 840 obchodních časopisů a všeobecných obchodních magazínů
 • 34 sbírek pracovních dokumentů
 • a další materiály relevantní pro vědu a výzkum v oboru ekonomie a byznys.

Rankingové studie kvality časopisů dokazují, že Business Source Complete je zcela ojedinělou databází pro plnotextové časopisy ze všech obchodních oborů, včetně marketingu, managementu, účetnictví, financí a ekonomie. Kromě časopisů databáze obsahuje plný text pro finanční průzkumy, knihy, monografie, čelní příručky, konferenční brožury, případové studie, investiční analýzy, průmyslové a marketingové průzkumy, profily zemí a firem, SWOT analýzy, videa prestižních seminářů z Harvardské univerzity ad.

Company View

Tento komponent databáze Business Source Complete poskytuje podrobné informace o společnostech pro více než 1,1 milionu z největších světových veřejných a soukromých společností. Informace v Company View zahrnují:

 • Finance
 • Dceřiné společnosti
 • Produkty
 • Zaměstnanci
 • Průmyslové Informace
 • a další ...

S novou funkcí Company View "Content in Context“ (obsah v kontextu) uživatelé získají širší a hlubší přístup ke studiu společnosti prostřednictvím kontextového přístupu k souvisejícím informacím, a to včetně:

 • Případové studie
 • Průmyslové profily
 • SWOT analýzy
 • Knihy / monografie
 • Články z časopisů, magazínů a obchodních publikací
 • Zprávy průzkumů trhu
 • Recenze produktů
 • Novinové články
 • Reporty jednotlivých zemí

Regional Business News

Regional Business News™ je subdatabází kolekce Business Source Complete a obsahuje denní aktualizaci regionálních obchodních plnotextových publikací USA a Kanady. V databázi Regional Business News naleznete plné texty pro více než 160 zdrojů.

SocIndex with Full Text

České časopisy v databázi.

SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší a nejkvalitnější databází pro sociologická studia. Její značný záběr a obsah nabízí uživateli jedinečné informace pro široké spektrum sociologických disciplín. Databáze obsahuje miliony záznamů, které jsou indexovány za pomoci více než 19 750 předmětových hesel obsažených v sociologickém tezauru, který vytvořili experti v oboru sociologie a lexikografie.

Tato databáze obsahuje také celkovou indexaci a informativní abstrakta pro více než 1 300 časopisů s archivem až do roku 1895. Navíc zahrnuje záznamy z více než 450 časopisů, které úzce souvisejí se sociologií, a selektivní indexaci pouze pro relevantní články z více než 2 900 časopisů.
 
SocINDEX with Full Text nabízí ucelenou kolekci sociologických pramenů, která zahrnuje všechny sociologické podobory a příbuzné vědní oblasti studia.

Environment Complete

České časopisy v databázi.

Environment Complete™ nabízí široký záběr pro výzkum a studium oblastí jako např. ekologie, těžební činnost a metodika, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie, energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vědy o mořích a sladké vodě, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování a další.
 
Environment Complete obsahuje více než 2,5 milionu záznamů pocházejících z tisíců zahraničních titulů, v nichž je možno zpětně dohledávat až do 40. let 20. století (včetně 1 000 aktivně indexovaných titulů). Databáze obsahuje plný text pro téměř 1000 časopisů,a to včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejvyhledávanějších titulů. V databázi rovněž najdete plný text pro téměř 200 encyklopedií a monografií. 

Přístup do dalších databází poskytla fy EBSCO Publishing knihovnám zdarma:


Library, Information Science & Technology Abstracts™

ebsco Library, Information Science & Technology Abstracts indexuje více než 725 časopisů (550 oborových, 50 oborově příbuzných, 125 pouze se selekcí tematických článků) a navíc knihy, studie a sborníky.

Databáze se zaměřuje na vědu a výzkum v oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, online informačních zdrojů, informačního managementu a mnoho dalších. Její obsah sahá až do poloviny 60. let 19. století.

Databáze obsahuje objemný tezaurus čítající na 6 800 předmětových hesel a autorské profily s detailními informaci pro více než 5 000 nejčastěji indexovaných autorů.

GreenFILE™

green file Databáze GreenFILE je zaměřena pro studium ekologie a životního prostředí. Poskytuje přístup k informacím, které se týkají nejrůznějších témat z oblasti životního prostředí, počínaje globálním oteplováním přes recyklaci odpadů až po alternativní paliva. GreenFILE poskytuje jedinečný přehled o tom, jak lidé negativně i pozitivně ovlivňují životní prostředí. Databáze dává problematiku životního prostředí do souvislostí s dalšími disciplínami, jakými jsou např. zemědělství, právo, zdraví, výchova či technologie.

GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning & Management (zpětně až do roku 1948).

Databáze obsahuje na 468 000 záznamů a plný text pro více jak 5 500 záznamů z titulů volně dostupných na internetu.

 

 
 

Multilicence pro vstup do databází EBSCO | Mapa webu

narodni knihovna ebsco publishing

Vyhledat